o nas

Gdański Klub Hokejowy Spółka Akcyjna zawiązany został 26 czerwca 2020 roku. Drużyna seniorów w sezonie 2020/2021 występować będzie w Polskiej Hokej Lidze, najwyższej klasie rozgrywkowej  w Polsce. Na mocy porozumienia z Gdańskim Klubem Sportowym Stoczniowiec, zespół seniorów GKH SA nosić będzie nazwę GKH Stoczniowiec, a także korzystać z historycznego logotypu Stoczniowca. W zakresie prowadzenia drużyny ligowej, GKH SA zamierza kontynuować założenia historyczne i programowe Robotniczego Klubu Sportowego Stocznia Północna, Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec, a także Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec. Gdański Klub Hokejowy SA pragnie również nawiązać do najlepszych tradycji wyżej wymienionych Klubów, budować drużynę głównie w oparciu o gdańszczan i wychowanków Stoczniowca, sięgać po laury najważniejszych imprez krajowych, a także mieć sukcesy na polu związanym z wychowaniem przyszłych reprezentantów Polski w hokeju na lodzie.

Zarząd oraz pracownicy GKH SA w swoich działaniach stosują zasady etyki, są szczególnie wrażliwi jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności społecznej, przestrzegają praw pracowniczych, praw człowieka, przeciwdziałają korupcji, dochowują należytej staranności w kwestii zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymogami ochrony środowiska.

trenerzy

 • Josef Vítek

  Asystent grający trenera główngo

 • Zenon Obłoński

  Kierownik drużyny

 • Adrianna Nowakowska

  Fizjoterapeutka zespołu

 • Sandra Kisiel

  Menedżer ds. PR i marketingu

 • więcej